Öppet hus och utställning om Vattentornshöjden

Bild över området Vattentornshöjden

Kom och berätta vad du tycker om tre förslag som visar hur Vattentornshöjden kan komma att utvecklas. Öppet hus i Resecentrum och utställning på Multeum och i kommunhuset med start på måndag den 16 september.

Området Vattentornshöjden börjar mittemot Resecentrum och fortsätter bakom polishuset och sedan bort mot Vattentornsparken, med vattentornet som ett riktmärke i områdets mitt.

Det är inte en omröstning där ett förslag ska vinna utan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill få in medborgarnas synpunkter på förslagen, fördelar och nackdelar med de olika ritningarna.

Se förslagen och tyck till

Den 16-19 september mellan klockan 15-18 finns tjänstepersoner på plats i Resecentrums entréplan för att ta emot dina tankar och idéer. Alla förslagen finns också att se i en utställning i kommunhuset och Multeum i Strängnäs från den 16 september till den 27 september.

Läs mer på projektsidan Vattentornshöjden för att se förslagen och hur du kan lämna in dina synpunkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019