• Startsida
 • / Nyheter
 • / Förbättringar för dig som går, cyklar och åker kollektivt

Förbättringar för dig som går, cyklar och åker kollektivt

Trafikantveckan

I samband med den årliga trafikantveckan den 16-22 september 2019 uppmärksammar kommunen en rad förbättringsarbeten som gjorts för att underlätta för dig som väljer att gå, cykla och åka kollektivt.

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Kommunen deltar bland annat genom att lyfta frågor som rör trafikmiljön för fotgängare och cyklister och genom att genomföra ett antal aktiviteter. Syftet är att öka fokus på hållbarhet, hälsa, tillgänglighet och hjälpa kommunens invånare att förändra vanor till det bättre. Målet är att få fler att gå, cykla och åka kollektivt mer.

Förbättringar i stadsmiljön

Det senaste åren har det gjorts en rad förbättringsåtgärder i stadsmiljön för fotgängare och dig som cyklar. Här är några exempel:

 • En nybyggd cykelbana vid Nabbenparken, förbi kolonilotterna mot resecentrum.
 • En gång- och cykelbana har breddats längs Södertäljevägen från Vasaskolan till Resecentrum samt vidare mot vårdcentralen.
 • På Brostugevägen i Mariefred, i anslutning till stationen, har belysningen byggts ut.
 • Vid övergångsställen i centrala delar av Strängnäs har belysningen förstärkts för ökad säkerhet och trygghet.
 • På Jagbacken i Mariefred och Stavlund i Strängnäs har det tillkommit flera gång- och cykelbanor.
 • Extra cykelställ har placerats ut på Storgatan i Strängnäs.
 • På Tosterö pågår förberedelser för att bygga en gång- och cykelbana längs med Enköpingsvägen.

Förbättringar i kollektivtrafiken

Det görs även förbättringsåtgärder inom kollektivtrafiken. Här är några exempel kommande förändringar:

 • Fler och bättre anslutningar mellan buss och tåg vid Resecentrum i Strängnäs och Läggesta.
 • Fler bussanslutningar till Solberga handelsplats.

Dessa förändringar kommer att ske i samband med tidtabellskiftet den 15 december 2019.

- Vår förhoppning är att de förbättringar som gjorts i stadsmiljön ska underlätta för den som cyklar. Samma sak gäller med förändringarna när det gäller kollektivtrafiken. Genom att underlätta våra invånares vardag hoppas vi att fler väljer cykeln eller bussen, säger stadsmiljö- och servicechef Anders Ekman.

Tack för att du går, cyklar och åker kollektivt!

Mer om trafikantveckan

Hela programmet för årets trafikantvecka hittar du på strangnas.se/trafikantveckan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2019