Stort kliv uppåt i årets näringslivsranking

Strängnäs kommunhus, Nygatan i Strängnäs

Strängnäs kommun klättrar på Svenskt näringslivs kommunranking, till plats 82. Det är ett lyft med 27 placeringar sedan 2018.

– Det här är ett kvitto på att vi lägger kraft på rätt saker. Nu ska vi fortsätta jobba för att hela organisationen ska känna ett ägarskap för näringslivsarbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Svenskt näringsliv genomför varje år en enkätundersökning med sina medlemsföretag för att få en bild av hur de upplever företagsklimatet i landets kommuner.

Svaren på undersökning utgör sedan grunden för ett betyg, mellan 0-6 samt ett underlag för en kommunranking av företagsklimatet för hela landet.

Redan i våras offentliggjordes betygen från undersökningen, och då stor det klart att Strängnäs fått sitt högsta snittbetyg någonsin: 3,54 – jämfört med 3,42 året innan. Utvecklingen har varit positiv varje år sedan 2016.

– Jag är säker på det är flera faktorer som bidrar till vår förbättring. Vi fokuserar allt mer på att vara bra på att vara kommun och vi arbetar ständigt att förbättra vår service och tillgänglighet. Där är vårt kontaktcenter, som startade under 2018, en viktig del, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Stuart (M).

– De kontinuerliga företagsbesök vi politiker och tjänstepersoner genomför är efterfrågade och ett bra sätt att stärka relationerna mellan kommun och företagare. Jag vill också lyfta fram vårt samarbete med Företagarna Strängnäs-Mariefred, säger kommunalråd Monica Lindell Rylén (S).

Under året deltar Strängnäs kommun även i Svenskt Näringslivs utvecklingsprojekt tillsammans med några andra kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019