Bildningscenter och kommunhus utreds vidare

Thomasgymnasiets och vuxenutbildningens framtida placering är en stor och viktig fråga för Strängnäs kommun. Den 2 oktober fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att utreda en flytt av gymnasieskolan till nuvarande kommunhuset på Nygatan.

En konsekvens av det skulle bli att ett nytt kommunhus behöver byggas inom några år.

Frågan om Thomasgymnasiets placering har utretts under en tid, och en rad alternativa lösningar har undersökts. Huvudspåret har hela tiden varit att förhandla ner hyrorna i de befintliga lokalerna kraftigt. Förhandlingen har dragit ut på tiden på grund av att fastigheterna på Campus bytt ägare. Diskussionen fortgår nu med den nye ägaren.

Kommunen och fastighetsägaren har ännu inte kunnat enas om en hyresnivå, men förhandlingarna om att sänka hyran per kvadratmeter pågår fortfarande. Nu påbörjas alltså en fördjupad utredning om en flytt från Campus till Nygatan 10.

Skulle det spåret falla så finns ännu ett alternativ, där ett nytt bildningscentrum uppförs i anslutning till Resecentrum.

I dag är gymnasiets, vuxenutbildningens och särskolans lokalkostnader mycket höga. Räknat per elev har Strängnäs kommun bland landets högsta lokalkostnader.

– Huvudsyftet är att kommunens begränsade resurser ska läggas på pedagogiken och innehållet i utbildningen, inte höga lokalkostnader. Nu går vi vidare med ett alternativ som ska syfta till att både säkra en god pedagogisk verksamhet och en långsiktigt hållbar ekonomi för Strängnäs kommun, säger utbildningschef Tony Lööw.

Läget på Nygatan, nära Strängnäs stadskärna bedöms vara bättre för eleverna än dagens något avsides placering på Campus. Närheten till bibliotek, skolmatsalar, Paulinska salen etc väger också in.

Samtidigt är kommunhuset redan i dag i behov av en omfattande ombyggnad för att kunna ge förutsättningar för effektiva och moderna arbetssätt. Det gör att de verksamheter som i dag inryms i kommunhuset skulle behöva en avsevärt mindre lokalyta än dagens, vilket skulle innebära en kraftig effektivisering av lokalkostnaderna.

– Jag vill betona att kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut – ett uppdrag till förvaltningen att utreda det här alternativet vidare. Det här är en mycket viktig fråga, för våra elever, för våra medarbetare och för kommunens långsiktiga ekonomi. Vi kommer att ha starkt fokus på att driva processen framåt på ett bra sätt ur allas perspektiv. Givetvis kommer alla berörda att informeras löpande om hur arbetet går vidare, säger kommundirektör Lars Ekström.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2019