Robot och verksamhet skapar framgång tillsammans

Kommunens utvecklingsmodell FAS är ett bra exempel på hur framgångsrik digitalisering kan frigöra tid för verksamheten som i sin tur får folk i arbete. Ett arbete som nu även uppmärksammas på nationell nivå.

Strängnäs kommun tar vara på digitaliseringens möjligheter, både för oss själva inom kommunen, men också för dem som bor, lever och verkar här. För att hela tiden ligga i framkant arbetar vi tillsammans med ständiga förbättringar. Alltid med invånarnyttan i fokus. FAS utvecklingsmodell är ett framgångsrikt exempel på det.

Vad är FAS?

FAS står för Förändrat Arbetssätt och är en utvecklingsmodell som ger verksamheter stöd och möjlighet till bättre arbetsprocesser, och tar vara på digitaliseringens möjligheter, till exempel med diverse automatiseringar. Så kallad verksamhetsutveckling med stöd av IT. Modellen leder till ett förändrat arbetssätt som frigör tid för verksamheten att fokusera på andra mer värdefulla arbetsuppgifter.

Pilotprojekt på socialkontoret

FAS-Ekonomiskt bistånd på Jobbtorg var först ut att prova projektmodellen. Projektet innebar att genom diverse automatiseringar (där mjukvarurobotar ingår), av den hantering vid ansökan av ekonomiskt bistånd, som tidigare varit manuell, frigöra tid för fler personliga möten och på så sätt göra handläggningen både effektivare och enklare. Resultatet blir en bättre ekonomi och service både för kommunen och den enskilde brukaren.

Projektet startade i februari 2019 och ledde till att:

  • Kommunens handläggare sparar 60 procent av sin arbetstid
  • 50 procent av brukarna har egen digital brevlåda
  • 85 procent av brukarna ansöker digitalt via ny e-tjänst. Den högsta andelen i Sverige, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  • Socialnämnden reviderade sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

FAS-projektet uppmärksammas och väcker stort intresse

FAS-ekonomiskt bistånd var bland annat nominerade till e-Diamond award för mest samhällsnyttiga e-tjänst i samband med eFörvaltningsdagarna 8–9 oktober. Projektet nominerades för att det har lyckats att ta fram en e-tjänst som förenklar halveringen av antalet frågor som behövs fyllas i varje månad vid ansökan av ekonomiskt bistånd. E-tjänsten har underlättat för både invånare och tjänstepersoner. Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer. Projektledarna Frédéric Rambaud och Patrik Nilsson talar även om kommunens digitaliseringsarbete i samband med eFörvaltningsdagarna.

– Så roligt att projektet har blivit så uppmärksammat. Många kommuner är nyfikna och hör av sig för att få veta mer om vårt arbete. I FAS har vi jobbat med både teknik och arbetssätt. Det coola är att förstå att och hur de hänger ihop, säger projektledare Frédéric Rambaud.

Representanter från projektet kommer även att hålla föredrag under de Digitala Strategidagarna Offentlig sektor 5–6 november och Public Sector Executives 27–28 november i Stockholm.

– Vi har implementerat en jättehäftig teknisk lösning men framförallt har vi tillsammans skapat förutsättningar för att ändra vårt arbetssätt. Ett nära samarbete med verksamheten är nödvändig för att lyckas. Det här har varit ett teamarbete hela vägen in till mål, säger tillförordnande verksamhetschef Patrik Nilsson.

Nyfiken och vill veta mer om FAS?

Hör av dig till Frédéric Rambaud frederic.rambaud@strangnas.se eller
Patrik Nilsson patrik.nilsson@strangnas.se

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2019