Utrymningsövning av Strängnäs kommunhus

Utrymningsövning av kommunhuset

Strax efter lunch, den 16 oktober, gick brandlarmet i kommunhuset och huset utrymdes. Lyckligtvis så brann det inte i fastigheten utan anledningen till utrymningen var en utrymningsövning.

Övningen anordnades av Strängnäs kommuns säkerhetschef Lena Mattsson, Emma Hjelm chef på Kontaktcenter, tillsammans med kommunens räddningstjänst.

Syftet med övningen var att testa den organisation som skall finnas i händelse av brand. Efter kontroll att lokalerna var tomma och de anställda räknats samman på återsamlingsplatsen, på Sörgärdsgatan, fick samtliga återvända till sitt arbete.

-Vi hoppas givetvis att allt förlöpte smidigt. Ett larm kommer aldrig någonsin i rätt tid. Hur mycket man än planerar och informerar så dyker det i ett ”skarpt” läge ändå upp frågor och kanske även problem som inte har gått att förutse. Vi övar för att bli bättre i alla lägen, säger Lena Mattsson.

Avstämning med räddningstjänsten kommer att ske längre fram tillsammans med de som har en samordnarroll och de som är utpekade utrymningsledare för att fånga upp synpunkter och förbättringsförslag.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019