Dialogmöte med våra nationella minoriteter

Pratbubblor med ordet hej på de olika minoritetsspråken

Den 7 november bjuder kommunen in medborgare som själva identifierar sig som tillhörande en nationell minoritet till ett dialogmöte.

I dialog med föreningar och representanter för de fem nationella minoritetsgrupperna, ska vi ta fram en handlingsplan och mål för de kommunala verksamheterna, för att göra Strängnäs kommun till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Från och med 1 januari 2019 skärptes lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Strängnäs kommun ska självklart efterleva den.

Våra minoriteter

Våra nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Det finns fem erkända nationella minoritetsspråk i Sverige: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För att måla upp en bild av hur många personer det kan röra sig om kan vi meddela att 12,8% av våra medborgare i Strängnäs kommun är själva födda i eller, har minst en förälder eller far- eller morförälder född i Finland (SCB 2017). Det nationella snittet ligger på drygt 7 procent och om vi jämför med Eskilstuna kommuns så ligger vi bara knappt efter deras 16 procent.

Dialogmöte

Den 7 november bjuder kommunen in medborgare som själva identifierar sig som tillhörande en nationell minoritet* till ett dialogmöte.

Tid och plats: torsdag 7 november kl. 18.00-19.30 i kommunhuset, Nygatan 10 i Strängnäs.

Medverkar gör våra kommunalråd Jacob Högfeldt (M) och Monica Lindell Rylén (S), oppositionsrådet Mia Nerby (C) och tjänstepersoner från förskola, modersmålsundervisningen i skolan, äldreomsorgen, bibliotek och kulturproduktion. Vi vill träffa dig, som känner att du tillhör en av våra nationella minoriteter i kommunen, och lyssna på vad ni tycker och tänker om kommunens service.

Har du frågor om mötet eller om du inte kan vara med på mötet men vill lämna synpunkter om detta, är du välkommen att kontakta handläggaren Cecilia Boström via mejl eller om du ringer till kommunens kontaktcenter.


*Det är upp till var och en att själv bestämma om hen vill ingå i en nationell minoritetsgrupp eller inte, enligt principen om självidentifikation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019