• Startsida
  • / Nyheter
  • / Stafettpinne sprider kunskap om kommunens Agenda 2030-arbete

Stafettpinne sprider kunskap om kommunens Agenda 2030-arbete

Sarah på DigiCenter med stafettpinnen

Agenda 2030-stafettpinnen är en symbol för att sprida det hållbara arbetet inom hela kommunen. Den delas ut på kommunstyrelsens möten för att utmana och lyfta goda exempel inom kommunens gemensamma Agenda 2030-arbete till kommunledningens allra högsta nivå.

Strängnäs kommun tog emot stafettpinnen från Glokala Sverige och FN-förbundet i våras. På kommunstyrelsens möte den 30 oktober tog förskolornas återvinningscenter DigiCenter emot stafettpinnen. Den överlämnades av Gustaf Björklund, planchef på samhällsbyggnads-kontoret, som var först att ta emot stafettpinnen i somras.

Kreativa DigiCenter experimenterar hållbart

DigiCenter är ett kreativt återvinningscenter för förskolor och skolor. Det tydligaste Agenda 2030-målet för just deras verksamhet är mål 12 som handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Utvecklingsledare Sarah Wolf Näsström tog emot stafettpinnen för DigiCenter räkning på kommunstyrelsens möte och har nu ett par månader på sig att utveckla sitt arbete. Hur de väljer att göra det ska de rapportera om ett par månader när de ska lämna vidare stafettpinnen till nästa enhet i kommunen.

Förbättrade beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontoret, som hade stafettpinnen sedan i somras, valde att fokusera på att förbättra och stärka beslutsunderlagen. Viktiga moment har varit att integrera Agenda 2030 i underlag till planuppdrag och planbeskrivningen. Dessutom ska konsekvenser för Agenda 2030 vara tydliga för den beslutande nämnden och ska därför finnas med i tjänsteutlåtanden, som är förvaltningens förslag till politiska beslut.

Tillsammans gör vi skillnad

Stafettpinnen är en symbol för att sprida det hållbara arbetet inom hela kommunen. Den delas ut på kommunstyrelsens möten för att goda exempel inom vårat gemensamma agenda 2030-arbete ska lyftas till kommunledningens allra högsta nivå.

– Att få ta emot stafettpinnen är viktigt och betydande. Strängnäs kommun ska göra skillnad både internt och externt för medborgarnas, kommunens och till och med planetens bästa. Genom att låta den vandra mellan våra olika verksamheter, små som stora, kan vi göra skillnad, säger Magnus Stuart (M), miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Stafetten som metod

FLG, förvaltningsledningsgruppen, har som uppgift att nominera verksamheter inom hela organisationen.

– Alla delar av vår organisation är lika viktiga i vårt hållbarhetsarbete, säger Lars Ekström, kommundirektör. Det betyder att alla verksamheter kan få ta emot stafettpinnen både för att lyfta, men också få ett tillfälle att tänka till och utveckla sin verksamhet utifrån de globala målen.

Stafettpinnen lämnas och tas emot av verksamheterna på kommunstyrelsens möten eftersom det är den politiska ledningen som har i uppdrag att leda och samordna allt ​arbete inom kommunen.

Den enhet eller det kontor som får ta emot stafettpinnen får dessutom en anpassad internutbildning om de globala målen.

Utbildning och kommunikation

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt med FN-förbundet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, som avsändare. Strängnäs kommuns förtroendevalda, chefer och ett antal tjänstepersoner har utbildats i projektet i våras. I samband med det hölls också en öppen utbildning för intresserade invånare, företagare och föreningar.

Nu ska vi fortsätta sprida kompetens om de globala målen genom stafettpinnen där internutbildning är en del av konceptet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019