• Startsida
  • / Nyheter
  • / Goda idéer och förslag från dialogen om klimatet har sammanställts

Goda idéer och förslag från dialogen om klimatet har sammanställts

Dialog om fossilfritt och klimatnautralitet

Alla förslag från allmänheten som kom till dialogmötet om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040 har nu sammanställts. Förslagen utgör viktig input i det nu pågående arbetet som ska ta oss vidare mot kommunens mål som ligger i linje med Agenda 2030.

Den 16 september samlades 45-50 personer som representerade medborgare, företagare och civilsamhälle i kommunhuset även förtroendevalda från olika nämnder deltog. Alla åsikter fick plats för att säkra upp att alla perspektiv kom med.

Alla var välkomna

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bjöd in brett genom kommunens webbplats och sociala medier. Inbjudningar skickades också till olika nätverk som anmält intresse att vara med och lämna synpunkter i olika frågor.

Hur gick det till?

Mötet handlade om vad som behöver göras för att nå målen om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040. Kommunen informerade bland annat om de klimatmål som politiken beslutat om och beskrev den pågående processen kring framtagandet av den plan som ska visa vägen mot dessa mål. En workshop för att få in idéer från allmänheten genomfördes under ledning av Åsa Nyblom från IVL Svenska Miljöinstitutet. Engagemanget under workshopen var stort och 270 förslag identifierades.

Vad händer nu?

Alla förslag på åtgärder har nu sammanställts och förslagen utgör viktig input i det nu pågående arbetet som ska ta oss vidare mot kommunens mål om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040. Planen förväntas kunna skickas ut på remiss vid årsskiftet.

Material från workshopen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2019