• Startsida
  • / Nyheter
  • / Lyckat utfall med projekt att få ut ungdomar i sysselsättning

Lyckat utfall med projekt att få ut ungdomar i sysselsättning

Ungdomar med pennor och papper

Jobbtorg Strängnäs har med stöd av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) genomfört projektet ”En väg ut” riktat mot unga som varken arbetar eller studerar.

Syftet med projektet ”En väg ut” har varit att underlätta etablering i samhälls- och arbetslivet för unga som varken arbetar eller studerar. Projektet pågick under perioden 1 augusti 2018 till 31 juli 2019 och totalt deltog 43 ungdomar i åldern 19-21 år.

Målet med projektet var att fler unga skulle påbörja studier eller ett varaktigt arbete med hjälp utav IMA-modellen (individuella möjligheter till arbete). Modellen bygger på ett individuellt anpassat stöd som skapar sammanhang och väcker hopp. Grundprincipen är kontinuitet och koordination, att deltagarens hela livssituation beaktas och att deltagaren själv behöver få ta ett eget ansvar.

Individuella anpassningar

Varje deltagare fick sätta sitt individuella mål i projektet, om de önskade komma ut i studier eller i arbetslivet. Utefter målen har insatserna anpassats. Bland annat har projektledarna stöttat ungdomarna genom att hjälpa till med att ordna praktikplatser för att de ska få prova på ett yrke, få erfarenhet och en referens. De fick själva välja inom vilket område och om de hade förmågan att arbeta heltid eller behövde mjukstarta med färre dagar.

Ungdomar som deltagit i projektet berättar:

Jag fick hjälp med att utmana mig själv och komma ut i sociala sammanhang, som till biblioteket. Jag fick hjälp med att skriva in mig arbetsförmedlingen och möjlighet till att genomföra arbetsintervjuer.

Jag har fått hjälp med körkort och att hitta jobb. Jag är jätteglad och tacksam att jag fick hjälp.

Lyckat resultat

Utöver studie- och arbetsspåren har projektet erbjudit körkortsteori med möjlighet att få körkortslektioner eller truckkort betalt, språkhandledning, lokalvårdsutbildning och föreläsningar. Projektet har också inneburit samhällsvägledning med hänvisning till rätt instanser när ungdomarna behövt hjälp att hitta boende, ekonomiskt bistånd och budget-skuldrådgivning.

Utfallet av projektet var att 75 % av ungdomarna kom ut i varaktig sysselsättning (studier eller arbete) och 25 % med plan mot annat (praktik eller kontakt med vården).

- Genom det här projektet har vi fått ytterligare bekräftelse på att vår framtagna modell för att stötta personer mot varaktigt arbete fungerar. Jag är oerhört stolt över Camilla och Maria som jobbat i projektet och inte minst över alla fina ungdomar, säger Karin Svensson, enhetschef på Jobbtorg Stöd & Insats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2019