• Startsida
  • / Nyheter
  • / Information om inbrott på Riagården i Åkers styckebruk

Information om inbrott på Riagården i Åkers styckebruk

På torsdagskvällen den 12 december utsattes Riagården för ett inbrott. Det är fortfarande oklart vad som har stulits. Inför helgen har kommunen satt in extra bevakning och både de boende och personalen får extra stöd.

Det var under torsdagskvällen som obehöriga bröt sig in på tre rum på Riagården. Ingen av de boende var vid tillfället på sina rum. Det var alltså aldrig någon risk för deras personliga säkerhet.

Det är fortfarande oklart vad som har stulits. En polisanmälan har gjorts och polisen kommer att göra en teknisk undersökning av platsen.

De personer som utsattes för inbrott på sina rum har under natten flyttats till en annan avdelning. Enligt personalen så mår de drabbade under omständigheterna bra.

Extra stöd kommer att ges till de boende utifrån behov. Även personalen kommer att erbjudas samtalsstöd.

- Det är mycket allvarligt när sådant här händer, men jag känner mig trygg med att vi har bra rutiner för den här typen av händelser, säger tf socialchef Annica Westling.

Anhöriga till de som utsattes för inbrotten har kontaktats och personalen kontaktar under fredagen även anhöriga till de övriga boende på Riagården.

Under fredagen är Strängnäs Fastighets AB (SFAB) på plats på Riagården för att laga de rutor som krossades vid inbrotten.

Kommunen har också satt in extra bevakning av Riagården. En vakt kommer att finnas på plats kväll- och nattetid i helgen för ökad trygghet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019