Fem trygghetsvandringar i Strängnäs kommun under 2019

I medborgarlöftet för 2019 angavs trygghetsvandringar som en viktig aktivitet att genomföra, för att göra kommunen till en tryggare plats för de som lever och bor här.

I samverkan med polisen skulle kommunen genomföra minst fyra trygghetsvandringar under 2019. Tillsammans med en grupp kommuninvånare gjordes under året totalt fem vandringar: i Läggesta och Marielund, Stallarholmen (seniorvandring), Abborrberget och Åkers styckebruk. Det som identifierades under vandringarna, t ex dålig belysning vid gångbanor och parkeringar eller växtlighet som försvårar sikt i trafiken, har beaktats och åtgärder tas av kommunen.

I första hand finns vandringarna till för att uppmärksamma platser som känns särskilt utsatta och otrygga, men det är även viktigt att belysa guldkornen - de platser som av invånarna upplevs som trygga och trivsamma.

Vill du följa med?

Trygghetsvandringarna sker löpande och är öppna för alla. Har du egna förslag på platser som man borde titta på genom en gemensam trygghetsvandring, är du välkommen att kontakta Marita Andersson, kommunens trygghetssamordnare, på telefon 0152-29229 eller via mejl marita.andersson@strangnas.se.

Strängnäs kommun bjuder in till trygghetsvandringarna via kommunens webbplats och sociala medier, men ibland också i samverkan med olika föreningar.

Läs mer om trygghetsvandringarna i Strängnäs kommun. Där kan du också ta del av hela resultaten från de genomförda vandringarna under 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023