• Startsida
 • / Nyheter
 • / Kom på medborgardialog om mötesplatserna i kommundelarna

Kom på medborgardialog om mötesplatserna i kommundelarna

Är du ung, äldre, förälder, sommarboende, e-sportare, arrangör eller någon annan typ av ortsbo? Älskar du att spela brädspel med andra, sjunga i kör, se film, byta recept, spela kort, lära dig olika språk eller något helt annat?

Kulturnämnden står inför flera viktiga beslut om mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk, och vill veta vad du tycker.

Innan det är dags för beslut vill kulturnämnden fånga in fler synpunkter, tankar och idéer. Passa på och kom och berätta vad du tycker. Frågeställningarna är exempel på ämnen som politikerna vill veta mer om:

 • Vad är en mötesplats för dig?
 • Vad kan en mötesplats ge dig och ditt närområde?
 • Vad kan du bidra med?
 • Hur kan mötesplatsen drivas för allas bästa?

Fokus på förväntningar och samskapande

Det här dialogtillfället handlar om dina förväntningar på innehåll, verksamhet och drift och inte om mötesplatsen som lokal. Andra viktiga frågor är vad en gemensam mötesplats kan bidra till i din kommundel och hur du som person, eller genom din förening, kan bidra. Vilka förutsättningar som är viktiga fär att det ska lyckas på ett bra sätt?

Tid och plats:

 • Tisdag 28/1 kl 19-21, Stallarholmens bibliotek
 • Måndag 3/2 kl 19-21, Åkers bibliotek
 • Lördag 8/2 kl 10-12, församlingshemmet i Mariefred

Alla är välkomna!

Varje dialogtillfälle fokuserar främst på orten där mötet är, men det går bra att vara med på det mötet som passar bäst i din planering.

Utredning som ska leda till beslut

Under 2019 gjordes en utredning om mötesplatserna , 1 MB. i kommundelarna. I den kan man läsa ett förslag till syfte som beskriver varför mötesplatserna är viktiga.

 • Ge medborgare möjlighet att växa genom delaktighet, kreativt medskapande och social samvaro över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser.[1]
 • Ge medborgare, grupper av medborgare och civilsamhället tillgång till tillgängliga och trygga lokaler för gemensamma upplevelser, möten och dialog.
 • Uppmuntra engagemang, lokal demokratiutveckling och samhörighet i kommundelen. Det kan bidra till att den upplevda tryggheten och attraktionskraften ökar.

[1] Sociala, kulturella och åldersmässiga gränser ska förstås utifrån socioekonomi, samt de sju diskrimineringsgrunderna: ålder, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, sexualitet och funktionsförmåga.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog – en dialog mellan medborgare och förtroendevalda. Alla synpunkter ska höras och vi försöker hitta gemensamma lösningar, men målet är inte att alla kommer överens. Det viktigaste är att alla lyssnar och förstår de olika perspektiven. Det leder till bättre beslut och en social hållbarhet.

Du hittar olika sätt att vara med och påverka i vår dialogportal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023