Stöd till dig som anhörig

Cheerful 60s father embrace grown up child guy missed glad to see him, multi generational men relative people remembering life laughing, telling funny stories from past, dad and son connection concept

Under våren 2020 erbjuder kommunen flera kurser, utbildningar och föreläsningar för dig som är anhörig.

Att leva nära någon som inte mår bra kan många gånger kännas ensamt och svårt. Som förälder eller närstående vill man ofta stötta och finnas till hands, men vet kanske inte alltid hur man gör det på bästa sätt. Därför erbjuder vi olika typer av stöd som kan passa dig.

Psykisk ohälsa

För dig som är anhörig till er person som drabbats av psykisk ohälsa erbjuds en utbildning som kommunen håller tillsammans med Region Sörmland. Läs mer om utbildningen och kurstillfällena på sidan Anhörigutbildning psykisk ohälsa.

Barn med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

För dig som är förälder eller anhörig till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och har funderingar kring framtiden erbjuder kommunen en anhörigcirkel. Träffarna utgår från studiematerialet ”När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden”. Läs mer om anhörigcirkeln på sidan Anhörigcirkel När jag inte längre är med.

Missbruk

För dig som är anhörig till någon missbrukar alkohol, droger eller spel om pengar erbjuder kommunen en anhörigkurs. Genom föreläsningar och samtal med andra i samma situation ges möjlighet insikter som kan leda till en förbättra livssituation och en bättre relation till den som missbrukar. Läs mer på sidan Anhörigkurs.

Vill veta mer?

Läs mer om Anhörigcentrum och vårt stöd till familjer och barn och unga. Vi erbjuder även stöd för våld i nära relation.

Följ oss i sociala medier

Följ Anhörigcentrum på facebook och kommunens facebook-sida för mer tips och information om kommande kursstarter och vårt stöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020