Beslut är fattat om SEVABs fjärrvärmerörelse

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari att påbörja en försäljningsprocess av SEVABs fjärrvärmerörelse.

Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen som bland annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de kommande åren.

Strängnäs kommun har de senaste åren förbättrat sin ekonomi men har fortfarande en hög skuldsättning, samtidigt som står vi inför en rad nödvändiga satsningar och investeringar inom våra kärnverksamheter.

– Under de senaste två åren har vi fokuserat på att på olika sätt säkra den långsiktiga ekonomin, vilket vi har gjort med framgång. Vi har vårdat den rådande högkonjunkturen och stärkt vår ekonomi. I och med kommunfullmäktiges beslut tar vi ytterligare ett viktigt steg på vägen mot att sätta Strängnäs kommun i ett nytt mer stabilt finansiellt läge, säger kommunstyrelsens Jacob Högfeldt (M).

– Vi eftersträvar att göra det bästa möjliga med målsättningen att stärka den totala invånarnyttan och samtidigt minska belåningen och framtida finansieringsbehov i kommunen, säger kommunalråd Monica Lindell Rylén (S).

Kommunen ser fler vinster med en försäljning än att stärka kommunens ekonomi.

– I vår definition av den bästa affären vill vi hitta en köpare som kan stärka den långsiktiga kundnyttan och ta sig an hållbarhetsfrågorna på ett bra och innovativt sätt, säger Jacob Högfeldt.

En försäljningsprocess är komplex och kräver specialistkompetens. Därför kommer Strängnäs kommun att upphandla extern hjälp.

Kommunfullmäktige beslutade också att en risk- och konsekvensanalys ska genomföras och presenteras för kommunstyrelsen före sommaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020