Uppföljning av medborgarlöftet 2019

I februari 2019 undertecknade polisen och Strängnäs kommun ett medborgarlöfte för året. Nu följer vi upp hur det har gått.

Följande fokusområden fanns med i medborgarlöftet 2019:

 • Minst 8 nya områden med Grannsamverkan skulle etableras i kommundelarna under 2019.
 • 2 nya samverkansområden för Båtsamverkan skulle etableras i kommunen under 2019.
 • Trafikkontroller skulle genomföras, med inriktning på nykterhet, hastighet och beteendekontroller i trafiken. Även riktade insatser mot trimmade mopeder skulle genomföras.
 • Minst 4 stycken trygghetsvandringar skulle genomföras i och kring resecentrum i Strängnäs och Läggesta station.
 • Polisen och kommunen skulle upprätta ett trafiksäkerhetsråd som delar information och tar emot invånarnas synpunkter.

Uppföljningen av medborgarlöftet ser ut så här:

 • 303 trafikkontroller genomfördes i Strängnäs kommun.
 • Mopedinsats genomförd i Strängnäs.
 • 20 nya grannsamverkansområden har startats upp i kommunen.
 • 3 nya båtsamverkansområden har startats upp i kommunen.
 • 4 stycken trygghetsvandringar har genomförts i kommunen.
 • Polisen och Strängnäs kommun med flera aktörer har under året samverkat enligt plan i trafiksäkerhetsrådet, som ett led i att förbättra trafikmiljön och öka tryggheten i trafiken.

Förutom medborgarlöftet arbetar polisen och kommunens trygghetssamordnare kontinuerligt i nära samarbete inom flera andra områden, allt för att öka tryggheten och säkerheten för de som bor och lever i kommunen.

Just nu arbetar Strängnäs kommun i samverkan med polisen med att ta fram ett nytt medborgarlöfte för 2020 som förhoppningsvis kommer att undertecknas inom några veckor.

Mer information om medborgarlöftet för 2020 kommer.


Relaterade länkar:
Grannsamverkan
Båtsamverkan
Trygghetsvandringar
Samverkan kommun och polis

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020