Fler resenärer i kollektivtrafiken under 2019

Kortare och snabbare restider gör att fler nu väljer bussen som transportmedel i Strängnäs kommun.

Under 2019 skedde en stor ökning av antalet bussresor i Strängnäs kommun, både i stadstrafiken (9%) och landsbygdstrafiken (8%). En förklaring till den stora ökningen i stadstrafiken är att det skett en återhämtning från åren då resecentrum byggdes om. Kortare och snabbare restider gör att fler nu väljer bussen. Resor med skolkort är inte medräknat utan det är betalande resenärers resor som ligger till grund för statistiken.

Resenärerna blir dessutom allt nöjdare med busstrafiken, om än i mer blygsam takt. Enligt senaste kundundersökningen gav 75 procent av resenärerna sin senaste resa betyget 4 eller 5 (av 5).

Även tågtrafiken ökar

Ett ökat tågresande syns även tydligt i antalet anslutningsresor med buss på flera linjer i landsbygdstrafiken. Detta gäller särskilt linjerna mellan Läggesta och Mariefred, Åker samt Stallarholmen där resandet ökat kraftigt.

-Det är glädjande att se att fler väljer att resa kollektivt och att många gör det hela resan. Förhoppningen är att alla de förbättringar som genomförs inom kollektivtrafiken 2020 ska göra kollektivtrafiken till det självklara förstahandsvalet för ännu fler, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020