Samarbetet Fyra Mälarstäder 2020

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Under september 2019 till september 2020 är det Strängnäs som ansvarar för det övergripande gemensamma arbetet.

Övergripande arbete under 2020

Den 16 januari var det presidieträff i Strängnäs med Fyra Mälarstäders kommunstyrelse ordföranden, kommundirektörer och andra berörda tjänstepersoner. På mötet presenterades och beslutades det om vilka områden som ska pri0riteras under ordförandeskapet:
  • Löneservice
  • Digitalisering i syfte att effektivisera
  • Samhällsfastigheter med syfte att bygga effektivt och funktionellt
  • Kompetensförsörjning

Fyra Mälarstäders gemensamma utvecklingsplan, klimatavtal och en utvärdering av samarbetet Fyra Mälarstäder är också något som kommer lyftas under året.

Gemensam utvecklingsplan

Utifrån en gemensam avsiktsförklaring har en gemensam utvecklingsplan tagits fram som visar hur det är att leva, verka och bo i Fyra Mälarstäder år 2050. Syftet med planen är att bidra till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Utvecklingsplanen beräknas antas under våren 2020. När utvecklingsplanen är beslutad fortsätter utvecklingsarbetet, i form av uppdrag och gemensamma aktiviteter, för att nå önskad inriktning.

Viktiga datum under ordförandeskapet 2020

  • Under april månad: Den gemensamma utvecklingsplanen beslutas i respektive kommunfullmäktige.
  • 16–17 september: Fastighetsmässan Business Arena i Stockholm, där Fyra Mälarstäder deltar med gemensam monter.
  • 9 september: gemensamt möte med kommunstyrelsen Fyra Mälarstäder. Ordförandeskapet lämnas vidare till Västerås.

Samarbetet Fyra Mälarstäder

Vår utgångspunkt är att samarbetet ska stärka de fyra kommunerna i ett mellankommunalt samarbete, skapa mervärde för de samverkande kommunerna och vara ekonomiskt fördelaktigt. De fyra mälarstäderna hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor drygt 340 000 invånare. Förbättrade kommunikationer, att skapa attraktivt boende och ta hand om den gemensamma resursen Mälaren är exempel på frågor som vi samarbetar kring. Samarbetet handlar även om att utveckla arbetsmarknaden och hitta effektiviseringar genom att göra mer tillsammans.


Vill du veta mer?

Fyra Mälarstäders gemensamma avsiktsförklaring och samarbetsområden


Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020