Socialtjänsten söker jourhem och familjehem

The heart is in the hands of the child. Selective focus. nature.

Behovet av jourhem och familjehem i Strängnäs kommun är stort. Här kan du läsa mer om hur du kan bidra.

Familjehem eller jourhem är till för barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar.

Vad är jourhem?

Att vara jourhem innebär att ta emot barn och unga 0-18 år som befinner sig i en akut livssituation och inte kan bo kvar i sitt ordinarie hem. Som jourhem tar man emot barn och unga med kort varsel och under en begränsad tid.

Vad är familjehem?

Att vara familjehem innebär att ta emot barn för stadigvarande vård och fostran under en längre tid. Som familjehem tar man emot ett barn som av olika anledningar inte längre kan bo med sina föräldrar.

Vad innebär det?

Som jourhem eller familjehem arbetar man tillsammans med socialtjänsten mot gemensamma mål med barnet i fokus. Ett mål som alltid eftersträvas är att barnet ska växa upp med sina föräldrar och därför behöver man som jourhem och familjehem vara beredd på ett samarbete med barnets föräldrar och med socialtjänsten.

Barnet har alltid en ansvarig handläggare på socialtjänsten och familjehemmet har familjehemssekreterare att tillgå som ger stöd och handledning i uppdraget.

Alla familjehem får genomgå en obligatorisk grundutbildning ”Ett hem att växa i”.

Hur kan jag bidra?

Är ni nyfikna på vad det skulle innebära att bli jourhem eller familjehem eller har andra frågor om familjehemsvård kontakta familjehemssekreterare på familjehem@strangnas.se eller kontakta kommunens växel på telefon 0152-291 00 som kopplar fram er till familjehemssekreterare.

Vill du veta mer?

På vår webbplats finns mer information. Läs mer på sidan Familjehem och jourhem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020