Ändrade hyror i kommunens särskilda boenden

Från och med den 1 maj 2020 förändras hyrorna i Strängnäs kommuns särskilda boendeformer.

Anledningen är att Strängnäs kommun inte har haft någon enhetlig hyresmodell för våra boenden. Det har gjort att många hyror i dag ligger på en för låg nivå. Därför har socialnämnden i Strängnäs kommun beslutat att från och med den 1 maj 2020 verkställa tidigare beslut om en enhetlig hyresmodell för särskilda boenden enligt bruksvärdesprincipen. Vi har utgått från att all hyressättning i våra boenden ska utgå från bestämmelserna i hyreslagen (12 kap 55 § jordabalken).

Hyrorna trappas upp på längre sikt

Det innebär att vissa av kommunens brukare kommer att få en förändrad hyra. Den nya hyresmodellen bygger på en så kallad trappningsregel, där hyran höjs årligen, för att komma i rätt nivå på längre sikt. Hyrorna kommer alltså att förändras under 2020, och sedan eventuellt justeras igen kommande år.

Brev med information är på väg

Information går ut till alla berörda i form av ett brev under vecka 9.

Om du har frågor

Frågor om hyrorna kan ställas till socialnämnden via e-post till socialnamnden@strangnas.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020