Information om händelsen på Eskilstunavägen

Bråket mellan ungdomar utanför Strängnäs fritidsgård och Kulturskolan på Eskilstunavägen den måndag 2 mars, är en ovanlig händelse i vår kommun och har inte heller någon koppling till fritidsgårdens eller Kulturskolans verksamheter. För att hantera situationen på bästa sätt väljer fritidsgården att stänga för aktiviteter under resten av veckan.

Fritidsgårdens uppdrag är att ge ungdomarna en trygg mötesplats, men ibland händer ändå det som inte ska hända. Ungdomarna i bråket igår, som till en början var en mindre grupp rörde sig på flera platser i Strängnäs, men drabbade till slut samman utanför fritidsgården. Att det hände där innebar att det fanns just fritidsledare och fritidsfältare från Team Ungdom på plats vid händelsen. De får nu en viktig funktion i efterspelet med att stötta ungdomarna som var där eller känner oro med anledning av händelsen.

Kulturskolans elever som passerade platsen under händelsen får ett brev i plattformen Study Along. Precis som för fritidsgården kommer Kulturskolans ledning och lärare att se över rutiner för framtiden och fokusera på återskapa trygghet vid Strängnäs och kommunens ungdomars gemensamma plats för möten, kreativitet och aktivitet.

Fritidsgården stänger för aktiviteter under veckan

Fritidsgårdsverksamheten behöver nu fokusera på återskapa en trygg mötesplats för ungdomarna, men också vårdnadshavare ska känna sig trygga.

På grund av det som hände igår stänger fritidsgården för aktiviteter under resten av veckan, men har meddelat ungdomarna via deras kanaler i olika sociala medier, att fritidsledarna finns på plats och Team ungdom finns på stan, för den som behöver prata.

- Vi känner oss besvikna över att vi inte kan erbjuda en trygg mötesplats varje gång, säger fritidsgårdschef Ulrika Klang med personal på fritidsgårdens facebookkonto. Nu kommer vi att fokusera på att vinna tillbaka tryggheten som vi har skapat tillsammans med er. Strängnäs fritidsgård ska vara en trygg mötesplats för alla ungdomar.

Kulturskolans kurser och aktiviteter fortsätter som vanligt.

Kontaktvägar för ungdomar

För de ungdomar som behöver prata finns kontaktvägar här.

Team Ungdom: @team.ungdom på instagram och @teamungdom snapchat eller Emelie Fritidsfältare Fransson på facebook.

På facebook finns också Strängnäs fritidsgård.

Kulturskolans elever är välkomna att vända sig till sin lärare på skolan eller kontakta skolan på facebook eller instagram @strangnaskulturskola

Kontakt för vårdnadshavare eller andra närstående vuxna

Har du frågor kan du kontakta fritidsgårdschefen Ulrika Klang på 0152-294 49 eller ulrika.klang@strangnas.se

Har du frågor som rör händelsen kopplat till Kulturskolan kan du kontakta Kulturskolans rektor Agneta Klingberg på 0152-293 70 eller agneta.klingberg@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2020