Strängnäs kommun tankar fossilfritt med HVO100

Strängnäs kommun jobbar aktivt mot att nå målet fossilfria transporter 2030 samt för klimatneutralitet 2040. Att byta ut diesel mot HVO100 är ett viktigt och naturligt steg i rätt riktning.

Sedan tidigare finns det flera elbilar i kommunens bilpark, men nu kan kommunens verksamheter även välja fossilfritt bränsle i form av HVO100.

HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som ger en hög reduktion av de fossila utsläppen av koldioxid då den till 100 procent är baserad på förnybara råvaror.

Kommunen har ett 20-tal bilar, vilket motsvarar nästan en femtedel av kommunens personbilar, som är godkända av respektive leverantör att tankas med HVO100. Tack vare ett avtal med Gulf Biskopskvarn kan dessa bilar numera köras på detta förnybara bränsle. Gulf arbetar genomgående mot att vara en miljömedveten bensinstation, där möjligheten att erbjuda HVO100 är en stor del i det arbetet.

De kommunala enheter som använder kommunens bilar är dels hemtjänsten och hemsjukvården, men också kommunens bilpool där medarbetare kan boka bil för tjänsteärenden.
- Detta är ett viktigt steg i vår höga ambition inom hållbarhetsarbetet. Jag själv tankar redan HVO100 privat, så för mig är det en självklarhet att välja detta alternativ, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M).

Jacob Högfeldt passar på att uppmana det lokala näringslivet att ställa om, eller berätta om sina initiativ för de som redan gjort det.
- Detta är ett utmärkt tillfälle att inspirera fler att göra samma sak.

Projektet Fossilfritt 2030

Projektet Fossilfritt 2030 är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala som tillsammans med BioDriv Öst ska arbeta för att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta samt påskynda och stötta näringslivets omställning.

Fossil bensin och diesel dominerar fortfarande som drivmedel i transportsektorn. År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. De offentliga aktörerna har en mycket viktig roll i att leda denna omställning.

Kommundirektör Lars Ekström, kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) och Ylva Andersson från kommunens fordonsenhet tillsammans med Hans och Monica Zentio som driver Gulf Biskopskvarn.

Kommundirektör Lars Ekström, kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) och Ylva Andersson från kommunens fordonsenhet tillsammans med Hans och Monica Zentio som driver Gulf Biskopskvarn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2020