• Startsida
  • / Nyheter
  • / Arbetet med Gamla vattenverkstomten i Mariefred tar ny fart

Arbetet med Gamla vattenverkstomten i Mariefred tar ny fart

Arbetet med att ta fram ett planförslag för Gamla vattenverkstomten i Mariefred fortsätter. För att öka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet tittar man bland annat på möjligheten att skapa en mötesplats med brygga. I förslaget finns också två bostadshus med sex lägenheter vardera och en allmän park som är till för både boende och besökare. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill pröva möjligheten att ändra markanvändningen inom den gamla vattenverkstomten. Målet är att skapa en tydlig allmän platsbildning, det vill säga en plats som är skapad för exempelvis möten eller aktivitet. Här föreslås en allmän brygga närmast vattnet, för att öka allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen och möjligheten att ta del av utblickar över fjärden och Mariefreds gamla stad.

Arbetet med att ta fram ett planförslag för Gamla vattenverkstomten i Mariefred fortsätter. För att öka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet tittar man bland annat på möjligheten att skapa en mötesplats med brygga. I förslaget finns också två bostadshus med sex lägenheter vardera och en allmän park som är till för både boende och besökare.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill pröva möjligheten att ändra markanvändningen inom den gamla vattenverkstomten. Målet är att skapa en tydlig allmän platsbildning, det vill säga en plats som är skapad för exempelvis möten eller aktivitet. Här föreslås en allmän brygga närmast vattnet, för att öka allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen och möjligheten att ta del av utblickar över fjärden och Mariefreds gamla stad.

kartbild gamla vattenverket

Förslag utifrån kartan

A. Naturmark: Det angränsande skogsområdet, för många känt som Fågelsången, föreslås planläggas som natur, en term som används för att beskriva att kommunen ser till att området bevaras som natur, och ger skogsområdet ett skydd över längre tid. Samma gäller område C på kartan.

B. Gångstigen som finns idag.

C. Naturmark: Det angränsande skogsområdet, för många känt som Fågelsången, föreslås planläggas som natur, en term som används för att beskriva att kommunen ser till att området bevaras som natur, och ger skogsområdet ett skydd över längre tid. Samma gäller område A på kartan.

D. Bostadshus och allmän park: Det aktuella området sträcker sig mellan Tredje backe och den nuvarande småbåtshamnen. Kommunen kommer att titta på möjligheten att placera ut mindre byggrätter för bostäder. I förslaget har man tittat på två flerbostadshus i två våningar med inredd vind, sammanlagt tolv lägenheter. Husen föreslås att omgärdas av en allmän park som är till för alla, såväl boende som besökare. Genom området, mellan husen, föreslås en ny gångväg som förbinder Herr stens väg med den nya parken längs Mälarens strand. En ny gångväg föreslås också mellan den nya parken och gångstigen som finns idag.

En plats för trivsel och umgänge i form av en brygga föreslås närmast Mälarens strand för att göra området och stranden tillgänglig för allmänheten. Det ska också vara möjligt att fortsätta att använda stranden som badplats.

E. Omfattas inte av detaljplanen.

Samråd efter sommaren

- Det här är en del av Mariefred som varit aktuellt för utveckling under flera år, och jag vet att det är ett kärt område som många känner för, och har åsikter om. Jag ser fram emot att möta invånare för att ta del av dessa tankar, säger Magnus Stuart (M), ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Samråd är planerat att äga rum i kvartal tre 2020.

- Det känns roligt att få berätta om de initiala förslagen redan nu. Det är en vacker plats, och det känns spännande att utforska möjligheten att på hållbart sätt skapa bostäder där, samtidigt som vi ökar allmänhetens tillgänglighet till området, fortsätter Magnus Stuart.

Du kan ta del av handlingar och följa processen på kommunens webbplats: www.strangnas.se/gamla-vattenverket

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2020