Nu sandsopar vi gatorna

Sandsopning

Ett säkert vårtecken är när kommunen börjar sopa gatorna. Arbetet med att sopa rent gator och gång- och cykelvägar från grus är nu i full gång.

Tack vare den milda vintern har gjort att årets sandsopning har kunnat starta ovanligt tidigt. Arbetet beräknas pågå under några veckor.

I första hand sopas de större huvudstråken och därefter mindre trafikerade gator.

Fastighetsägarnas ansvar

När det gäller gångvägar är det fastighetsägarnas ansvarar att sopa de egna trottoarerna rena från sand och grus.

Tänk på datumparkeringen

För att alla gator ska kunna sopas ordentligt är det viktigt att alla respekterar eventuella avspärrningar och datumparkering.

Datumparkering gäller mellan 1 oktober till 15 maj och innebär att mellan klockan 00.00 och 08.00 ska din bil stå parkerad vid ojämna husnummer på jämna datum.

För att kunna sandsopa ordentligt så måste ena sidan av gatan hållas fri från fordon så att våra maskiner kommer fram. Därför gäller datumparkering.

Bra minnesregel

När du parkerar på kvällen ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida efter midnatt.

Läs mer om hur datumparkeringen på sidan Parkering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020