Åtgärder för att underlätta för föreningslivet

Spridningen av coronaviruset har på flera sätt påverkat det lokala föreningslivet. Kommunen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för föreningarna.

Föreningsbidraget förlängs

Kulturkontoret har beslutat att alla föreningar som fått kulturbidrag beviljat för 2020 får behålla dessa för att kunna genomföra sin verksamhet senare under året eller under 2021. Bakgrunden är det rådande läget kring coronaviruset, som gjort att många har evenemang och aktiviteter ställts in eller flyttats fram.

Berörda föreningar har kontaktats av kulturkontoret.

Hyreshöjning för fritidsanläggningar flyttas fram

Var fjärde år beslutar kommunfullmäktige om förändrade taxor för Fritidsenhetens lokaler och anläggningar, t ex gymnastik och sporthallar. Den senaste hyreshöjningen gjordes 2016 och i år är det alltså dags igen. Men Teknik- och servicenämnden har nu beslutat att skjuta upp hyreshöjningen till senhösten eller vid årsskiftet.

För de ideella föreningar i Strängnäs kommun som hyr någon anläggning eller lokal av Fritidsenheten innebär beslutet att en höjning av hyran blir aktuell tidigast under vintern 2020.

Beslutet gäller även privatpersoner som hyr någon anläggning av Fritidsenheten.

Berörda föreningar har kontaktats av teknik- och servicekontoret.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

På vår samlingssida strangnas.se/corona hittar du senaste uppdateringarna kring hur coronaviruset påverkar kommunens verksamheter och hur kommunen hanterar situationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020