Eldningsveckor i Strängnäs kommun

Easter fire of garden waste in a spring garden in Sweden.

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet under vecka 16 till 18 på våren och vecka 40 till 42 på hösten. Att elda annat än trädgårdsavfall är förbjudet i kommunen.

Tänk på att vara försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.
Här får du tips på hur du eldar säkert

Ur miljö- och säkerhetssynpunkt är det bra att i första hand kompostera trädgårdsavfallet. Trädgårdsavfallet kan också lämnas på återvinningsstationerna i kommunen.

Vid stor brandrisk kan det vara förbjudet att elda i skog och mark, även under dessa veckor. Detta beslut tas av kommunen eller länsstyrelsen, och vi informerar kommuniceras alltid på strangnas.se och i sociala medier när eldningsförbud råder och när det upphävs.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2020