Majbrasor och eldning under valborgshelgen

Har du frågor om vad som gäller kring majbrasor under valborgshelgen? Här samlar vi information från räddningstjänsten och listar viktiga punkter att tänka på.

Du som vill fira in våren med en brasa i helgen kan göra det. Tack vare de senaste dagarnas svalare väder och nederbörd finns det inget eldningsförbud utfärdat i kommunen och det finns heller ingen prognos för att det ska utfärdas något sådant under veckan.

Denna vecka (vecka 18) är det dessutom sista veckan som det är tillåtet att elda trädgårdsavfall i detaljplanelagt område i Strängnäs kommun. Eldningsveckorna inträffar vecka 16 – 18 på våren och 40 – 42 på hösten.

Det är viktigt att vara försiktig när man eldar utomhus och det finns en del att tänka på innan man tänder brasan. Det är alltid den som tänt brasan som ansvarar för att den släcks ordentligt.

Tips för dig som eldar

Om du eldar och/eller grillar gäller följande:

  • Valborgs- eller trädgårdseldar som är mer än 2 meter i diameter ska anmälas till räddningstjänstens gemensamma ledningscentral i Eskilstuna via mail rc@eskilstuna.se. Ange adress/plats, kontaktperson med telefonnummer, avstånd till byggnad eller brännbar vegetation samt om släckutrustning finns tillgänglig.
  • Se till att ha lämplig släckningsutrustning när du eldar. Lämplig släckningsutrustning är vatten i slang eller kannor, samt stålkratta eller räfsa.
  • Se till att området närmast elden (minst en meter runtom) är obrännbart eller fuktat med vatten.
  • Elden ska bevakas tills den har falnat ned, om möjligt ska den därefter släckas med vatten. Glöd kan blåsa ut till omgivande mark.
  • Om du grillar i naturen ska du använda fasta grillplatser (exempelvis betongring eller murad grill) eller göra en grillplats av stenar på obrännbart underlag. Det är inte tillåtet att elda direkt på klipphällar.
  • Använd grillkol och aska får på grund av brandrisk inte läggas i soptunnor eller containrar.

Du kan läsa mer om kommunens riktlinjer kring att elda säkert utomhus på webbsidan Elda utomhus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2020