Så är det att arbeta inom omsorgen

Hur är det egentligen att arbeta inom vård och omsorg i dessa tider? Här låter vi några av våra medarbetare på kommunens trygghetslarm berätta om sin vardag.

I Strängnäs kommun arbetar totalt cirka 510 personer inom vård och omsorg. Av dem jobbar ca 360 på särskilda boenden och ca 150 inom den kommunala hemtjänsten. Arbetet handlar om att ge vård, omsorg och praktisk hjälp men också om att vara ett viktigt stöd genom samtal och närvaro i brukarens vardag.

Tess Wicander och Anton Boman arbetar på kommunens Trygghetslarm, som erbjuds de brukare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver kunna påkalla hjälp till sin bostad vid oförutsedda situationer.

Nya arbetsätt och rutiner

Under våren har utbrottet av covid-19 haft stor påverkan på samhället och många undrar hur nog hur det är att arbeta inom omsorgen under pågående pandemi.
- Det kanske låter märkligt men trots att världen är så förändrad just nu, så rullar vår verksamhet på som vanligt - det måste den, säger Tess Wicander, som arbetar som undersköterska.

Men även om arbetsuppgifterna i grunden är desamma så har verksamheten fått anpassa sina arbetssätt och rutiner utifrån myndigheternas rekommendationer.
- Vi behöver vara lösningsorienterade och hålla oss uppdaterade om gällande riktlinjer, som dessutom snabbt kan ändras. Vi måste vara mer flexibla och lösa arbetsuppgifter som man annars inte är van vid. Genom att följa gällande riktlinjer, vara försiktiga och observanta, så skapar vi en trygghet både för våra brukare och för oss medarbetare, säger Anton Boman, som arbetar som vårdbiträde.

Både Tess och Anton tycker att sammanhållningen inom personalgruppen är extra viktig just nu.
- Vi hjälper och stöttar varandra så mycket vi bara kan. Det är också fint att se engagemanget hos alla timanställda som finns i vår verksamhet. Man får aldrig glömma varför vi valt det yrke vi har – för att vi brinner för att hjälpa våra medmänniskor, säger Tess.

Vill du göra en insats inom omsorgen?

Socialkontoret i Strängnäs kommun är, som alla kommuner i landet, i ett läge som är ansträngt men under kontroll. Samtidigt är vi medvetna om att läget kan vara ett helt annat imorgon. Därför måste vi fortsätta arbeta med att förstärka bemanningen inom vård och omsorg.

Just nu förbereder kommunen också en särskild korttidsenhet. Enheten ska vara beredd att ta emot personer med bekräftad eller misstänkt covid-19 som har behov av korttidsboende. Det handlar om personer som bor i ordinärt boende men som kan behöva korttidsboende efter sjukhusvistelse.

Här är några lediga jobb som du kan söka just nu:

Här hittar du alla lediga jobb: strangnas.se/ledigajobb

Tack till våra medarbetare inom vård och omsorg

Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som jobbar inom vård och omsorg och till er som redan har sökt jobb hos oss nu under våren. Ni gör stor skillnad!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020