Arkeologisk utgrävning i Mariefred

Karta över kvarteret Baderskan

Den 26 maj påbörjas en arkeologisk förundersökning för kvarteret Baderskan i Mariefred. Undersökningen görs för att undersöka om det finns fornlämningar inom det aktuella området. 

Arbetet är en förberedelse inför ett framtida återupptagande av detaljplanearbetet, som just nu är vilande. Beroende på vad som kommer fram tas nytt beslut om vidare utredningar behövs.

Företaget som utför arbetet på Strängnäs kommuns uppdrag är Sörmlands Arkeologi AB, och arbetet beräknas vara klart senast fredag 29 maj.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021