• Startsida
  • / Nyheter
  • / Tyck till om förslag till detaljplan Strängnäs 3:21, del av ”Måsen”

Tyck till om förslag till detaljplan Strängnäs 3:21, del av ”Måsen”

Ta del av planförslaget som finns att se i kommunhuset, biblioteket, på kommunens hemsida eller genom att vara med på ett digitalt öppet hus. Vi behöver dina synpunkter senast den 3 juli 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll i Strängnäs, med fokus på närhet till grönområden och varierad bebyggelse.

Här hittar du förslaget

Du kan ta del av planförslaget på Kontaktcenter i Strängnäs kommunhus, Strängnäs bibliotek och kommunens webbplats under granskningstiden 2020-06-05 till 2020-07-03.

Så här lämnar du dina synpunkter

Skriftliga synpunkter på förslaget skickas in senast 2020-07-03 för att behandlas vidare i processen. Den som inte har framfört sina synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.
Skicka dina synpunkter till:
Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs
E-post: msn@strangnas.se
OBS! Ange diarienummer MSN 2019:118 i rubrik eller meddelanderad om du skickar med e-post. De inlämnade synpunkterna blir en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut om någon så begär det.

Välkommen till vårt digitala öppet hus

Samhällsbyggnadskontoret bjuder in till ett dialogtillfälle i form av ett digitalt öppet hus via Microsoft teams där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor. Du behöver inte ladda ner programmet för att använda Microsoft teams.

Tid: Tisdag 23 juni klockan 17:00 – 18:30
Plats: Digitalt möte via Microsoft teams. Du får en webblänk när du anmäler dig.

För att vi ska få en uppfattning om hur många som vill delta och hinna skicka ut en länk via mejl till dialogtillfället, måste du anmäla dig i förväg. Anmäl dig senast den 22 juni till planarkitekt Erika Svensson:
e-post: erika.svensson@strangnas.se, telefonnummer: 0152 – 293 25


Om du inte har möjlighet att delta vid dialogtillfället men ändå är intresserade av att ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor är du välkommen att kontakta Erika Svensson, tel. 0152 – 293 25, erika.svensson@strangnas.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2020