• Startsida
  • / Nyheter
  • / Arbetet med kommunens klimat- och energiplan går vidare

Arbetet med kommunens klimat- och energiplan går vidare

Charity concept or earth day global diversity support celebration as a community symbol for friendship and volunteer donation as a group of diverse people forming a heart shape as a composite image.

Strängnäs kommun arbetar med en ny klimat- och energiplan, som pekar ut riktningen för kommunens klimatarbete. Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget.

I förslaget framgår att kommunen på ett strategiskt och handlingskraftigt sätt ska ta sig an klimatutmaningen, bidra till att Parisavtalet och att Sveriges nationella klimatmål uppnås.
Planen har två uttalade syften: dels att den uppfyller lagen om kommunal energiplanering och dels att kommunen ska uppfylla sina klimatmål.

Planen är styrande för hela kommunkoncernen och bör vara vägledande för samtliga invånare och verksamhetsutövare i Strängnäs.

I september 2019 bjöd kommunen in förtroendevalda, representanter för civilsamhället och näringslivet och övriga medborgare till ett dialogmöte för att gemensamt diskutera möjligheter och lösningar för hur kommunens mål om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040 ska kunna nås.

Engagemanget under mötet var stort och genom en workshop, som leddes av Svenska miljöinstitutet, identifierades 270 idéer och förslag. Du kan läsa mer om dialogmötet och ta del av sammanställningen från workshopen.

Under hösten och våren har ett förslag till ny klimat- och energiplan tagits fram och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka förslaget på remiss för att få in synpunkter. Ett riktat utskick har gjorts till föreningar, myndigheter och andra intressenter och målgrupper.

Lämna dina synpunkter på förslaget

Du är också välkommen att ta del av utkastet och lämna dina synpunkter.

Gör så här:

  • Läs igenom förslaget till ny klimat- och energiplan
  • Ladda hem svarsformuläret och skriv dina synpunkter
  • Skicka dokumentet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, msn@strangnas.se

Den 30 juni är sista svarsdag för att bidra med synpunkter.

Underlag och svarsformulär

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2020