Nu kan du söka bidrag från kommunens nya fondpaket

Strängnäs kommun har tagit fram ett fondpaket för att stötta initiativ och idéer som underlättar för det lokala näringslivet och aktiva föreningar i kommunen under rådande omständigheter. Fondpaketet består av tre olika fonder där privatpersoner, företagare och föreningar kan söka bidrag för aktiviteter och projekt.

Strängnäs kommun har under våren jobbat hårt med att ta fram lösningar som underlättar för det lokala näringslivet och aktiva föreningar i kommunen. Ett resultat av detta arbete är det nya fondpaketet som lanseras idag.

- Många av kommunens föreningar och företagare har påverkats av utbrottet av covid-19 och vi har arbetat med att ta fram åtgärder som underlättar situationen. Bland annat släpptes ett åtgärdspaket för företagare i slutet av mars, och nu går vi ut med nyheten om våra fonder som vi trots kommunens begränsade verktygslåda bedömer kan bidra positivt i den svåra situation som vårt näringsliv nu befinner sig i, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Näringslivsfonden

Fondpaketet består av tre olika delar. Dels den övergripande näringslivsfonden som är öppen för privatpersoner, företagare och föreningar att söka sig till.

För att söka bidrag ur näringslivsfonden krävs det att du är över 18 år och har en nyskapande idé som är till direkt nytta för Strängnäs lokala näringsliv. Du kan söka bidrag på upp till 30 000 kronor för din idé.

Stöd till föreningar

De två andra fonderna, Trygghetsfonden och föreningsstödsfonden, riktar sig till föreningar i Strängnäs kommun som antingen har haft inkomstbortfall med anledning av corona eller som helt enkelt har en bra idé på aktiviteter som är trygghetsskapande i kommunen.

- Föreningarna i kommunen bidrar till folkhälsa och social hållbarhet och det är därför viktigt för oss att stödja dem så de kan fortsätta sin verksamhet i så hög grad som möjligt under rådande omständigheter, säger Monica Lindell Rylén (S), ordförande i kulturnämnden.

En trygghetsskapande aktivitet kan vara i princip ”vad som helst”, och alla som är medlem i en förening kan söka bidrag genom sin förening. Kanske kan det vara en fotbollscup, korvgrillning på Abborrberget eller någon aktivitet som ökar vuxennärvaron i olika området i kommunen.

Läs mer om näringslivsfonden.

Läs mer om fondpaketet för föreningar.

 

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020