Gräv- och avverkningarbete intill S:t Eskils källa

Under juni och juli kommer det att utföras gräv- och avverkningarbete längs med gång- och cykelbanan vid Tingstuhöjden intill S:t Eskils källa, Strängnäs.

Anledningen till arbetet är att SEVAB lägger ner en ny ledning för att kunna transportera producerad el från den nya solcellsparken vid Eldsund. Arbetet medför att ett tiotal träd i området kommer att behöva sågas ner och att stora fordon kommer att behöva uppta delar av gång- och cykelbanan. Detta leder till att det under en period kommer vara lite svårare att ta sig fram för de som cyklar och går.

Solcellsparken vid Eldsund

Solcellsparken längs gamla E3 mellan Strängnäs och Härad är ett samarbete mellan Energiengagemang AB och HSB Södermanland. Solcellsparken, som blir den största i Sverige, beräknas producera el redan i augusti. Sammantaget kommer parken bestå av 41 600 solpaneler vars effekt ska uppgå till 14 megawatt och elproduktionskapaciteten till 12,7 gigawattimmar.

Strängnäs kommun upplåter marken genom ett arrendeavtal med HSB Södermanlands ekonomiska förening.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2020