Enkätundersökning om kommunens äldreomsorg

Äldre dam och kvinna

Just nu genomför kommunen en stor undersökning bland våra äldre invånare. Drygt tusen personer får svara på frågor om kommunens framtida äldreomsorg.

Undersökningen riktar sig till personer som är över 80 år. Enkäten har skickats till ett urval av kommunens invånare som är födda mellan år 1930 och 1940.

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om vad äldre anser är viktigt om de i framtiden skulle flytta till ett äldreboende.

- Varje synpunkt är värdefull och bidrar till utvecklingen av kommunens framtida äldreomsorg. Därför ser vi gärna att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten, säger Karin Krönenstedt, socialchef i Strängnäs kommun.

Mer information

Enkäten skickas hem per post tillsammans med ett frankerat svarskuvert. Om du är över 80 år och inte fått en enkät hem i brevlådan, men ändå vill delta i undersökningen kan du kontakta kontaktcenter genom att ringa till 0152-291 00 eller mejla till kontaktcenter@strangnas.se.

Det går också bra att hämta en enkät i kommunens kontaktcenter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020