Gemensamma insatser för ökad trygghet bland unga

samverkan kommun och polis

Ökad trygghet för alla kommuninvånare är en uttalad och prioriterad fråga för Strängnäs kommun. Under sommaren gör vi flera riktade insatser för kommunens ungdomar, som genom såväl förebyggande som punktinsatser ska ge effekt på både kort och längre sikt.

Under den senaste tiden har kommunen och polisen uppmärksammat en oro hos flera ungdomar och i vissa fall barn i kommunen. En del av dem agerar ut och det resulterar i en ökad brottslighet och oroligheter kring och mellan unga på olika platser i kommunen. Andra ungdomar kan känna en oro att röra sig ute, vänta på bussen ensam eller hålla på med sina fritidsintressen, och då särskilt när det handlar om spontanidrotter som basket, parkour eller skateboard där det inte alltid finns vuxna ledare.

– Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att majoriteten av Strängnäs unga är skötsamma och fina, så bilden av att man inte kan vara ute på stan som ung eller vuxen stämmer inte, säger kommunpolisen Peter Sigurd. Vi får inte heller glömma att den klick av unga som ställer till problem idag är relativt liten.

Möten för samordning och nya insatser

Strängnäs kommun har under våren, med anledning av en ökad upplevd otrygghet och ett antal incidenter på senare tid, tagit ett samlat grepp om frågan om ökad trygghet i kommunen. Därför har vi sedan en tid regelbundna möten mellan berörda verksamheter och polisen för att få en gemensam lägesbild av vad som hänt, vad som är på gång och hur vi kan hjälpas åt för att tillsammans öka tryggheten i kommunen.

Syftet med det utökade samarbetet är att stärka samverkan och effektivisera resurserna. Grunden i detta finns redan i samverkansavtalet och medborgarlöftet mellan kommun och polismyndigheten. Detta har resulterat i ett antal nya och utökade trygghetsfrämjande insatser och aktiviteter, som ska ge effekt på både kort och lång sikt.

Sommaraktiviteter för unga

Sedan några år tillbaka har kommuner fått ett statligt stöd för att ordna med avgiftsfria aktiviteter i form av läger eller kurser för unga under sommaren. Bidraget togs bort 2020 så därför har Strängnäs kommun tillsammans med några lokala föreningar och företag i år främst satsat på fler platser där det erbjuds aktiviteter av olika slag.

Den sedan tidigare inarbetade Skateplazan har nu sällskap av nya Hamnplazan i Västerviken och Visholmen i Strängnäs. I Åkers styckebruk, Stallarholmen och Mariefred arrangerar olika föreningar aktiviteter som är anpassade efter pandemin.

Fritidsgårdarna har öppet under sommaren i form av anpassade aktiviteter utomhus, eller inne på gårdarna när det passar bättre. Fritidsgårdarna har under flera år jobbat med målbilden att de ska vara en trygg mötesplats för unga i kommunen.

Fritidsbanken, där du som är sugen på att prova på olika aktiviteter kan låna prylar gratis, är också öppen under stora delar av sommaren.

Utbildade fältare som ett extra stöd

Organiserade aktiviteter passar inte alla unga men de behöver ändå fångas upp och möta trygga vuxna där de rör sig. En insats för ökad trygghet bland unga är att kommunen inför sommaren utbildat nya fältarbetare som ska komplettera fritidsfältarna i Team Ungdom. Ett tjugotal fältare, som till vardags arbetar inom olika verksamheter på socialkontoret, har fått en kortare utbildning av kommunens ordinarie fritidsfältare från Team Ungdom.

Fältarna fungerar som ett extra stöd till övriga aktörer under kvällar och helger. Deras uppdrag är att vara trygga vuxna som rör sig i samma miljöer som ungdomarna. Om de ser att någon ungdom riskerar att fara illa och behöver extra insatser tar man kontakt med socialtjänsten eller Polisen.

Fler ordningsvakter i kommunen

Som ytterligare en åtgärd för att skapa ökad trygghet har kommunen anlitat två extra ordningsvakter som under sommaren kommer att rondera de centrala delarna av Strängnäs, med Resecentrum inräknat. Ordningsvakternas uppgift är att förebygga brott genom att övervaka och synas i sammanhang där många personer rör sig. De rapporterar till säkerhetsenheten i Strängnäs kommun.

Varje dag under sommaren samlas alla aktörerna för ett avstämningsmöte, där man planerar kvällens insatser och fördelar resurserna utifrån behov.

Hur kan jag hjälpa till?

Privata initiativ för fler trygga vuxna på stan

Förutom de insatser som görs av kommunen i samverkan med polisen så pågår också flera privata initiativ. Ett sådant initiativ är en grupp föräldrar som under sommaren organiserar vandringar under helgkvällar i kommunen som ett stöd och extra par ögon ute där unga är. Syftet är att öka närvaron av vuxna bland de unga; trygghetsvandrarna ska se och synas, prata med ungdomar och vara ett medmänskligt stöd.

De tar själva kontakt med ordningsvakter om det skulle uppstå behov.

Nattvandring Strängnäs finns på Facebook om du är intresserad.

Sök bidrag från Trygghetsfonden

Från Strängnäs kommuns nystartade trygghetsfond kan aktiva föreningar i Strängnäs kommun söka bidrag för trygghetsskapande aktiviteter. Läs mer på sidan Trygghetsfonden.

Några som har nappat på detta är till exempel orienteringsklubben SMOL.

Mer information om sommarlovsaktiviteter för ungdomar

Fritidsgårdarna är öppna med anpassade öppettider och verksamhet. Håll koll på aktuell information på deras facebook- och instagramkonton.

På Västervikstorget har kommunen i samarbete med lokala krafter skapat Hamnplazan - en mötesplats med plats för umgänge och spontana aktiviteter.

Hela listan med aktiviteter hittar du här: strangnas.se/antligensommar


Tipsa gärna ungdomar i din närhet om de aktiviteter som pågår under sommaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2020