Ökat fokus på stadsmiljön under sommaren

Papperskorg

Under sommaren, då många samlas utomhus, blir kommunens papperskorgar snabbt fulla. Vi har infört extra tömningar av sopor och förstärkt vår bemanning, men uppmanar även dig som invånare att ta ditt ansvar för att minska nedskräpningen.

Varje vardag, hela sommaren tar medarbetare på kommunens stadsmiljöenhet hand om våra parker, grönytor och offentliga miljöer. De städar, tömmer papperskorgar, rensar och vattnar blommor.

På grund av rådande restriktioner och de senaste veckornas sommarvärme har kommunen sett ett ökat tryck på badplatser, parker och andra populära samlingsplatser. Det får till följd att papperskorgarna snabbt blir överfulla, särskilt efter helgerna.
Som en åtgärd har kommunen därför infört extra tömningar av papperskorgarna under sommaren. Som en extra resurs finns också ett antal feriepraktikanter som förstärker bemanningen på stadsmiljöenheten under sommaren.

- Vi vill samtidigt även uppmana våra invånare till eget ansvar. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska nedskräpningen, säger Anna Werner, chef för Teknik- och servicekontoret.

Detta kan du göra

Ta med ditt skräp hem för sortering eller leta upp nästa soptunna som det fortfarande finns utrymme i. Lägg inte sopor bredvid soptunnan då fåglar och andra djur kan få i sig farliga material samtidigt som skräpet kan riskera att blåsa runt och skräpa ner.

Om du ser en överfull papperskorg som behöver en extra tömning kan du göra en felanmälan på kommunens webbplats. Läs mer på strangnas.se/felanmalan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020