• Startsida
 • / Nyheter
 • / Samråd om förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen

Samråd om förslag till nya riktlinjer
för bostadsförsörjningen

Bostäder

Strängnäs kommun arbetar med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är en viktig förutsättning för såväl tillväxt som välfärd. Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det befintliga beståndet. Att planera för inom vilka områden bostäder ska byggas är viktigt för att skapa en långsiktigt hållbar kommun, såväl socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Kommuner har ansvar att ha en bra planering för bostadsförsörjningen, det regleras i bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383).

Kommunens samhällsbyggnadskontor har tillsammans med socialkontoret arbetat fram ett förslag till riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. Det framtagna förslaget har arbetats fram i bred förankring inom kommunen sedan sommaren 2019, där samråd och dialoger med olika aktörer och intressentgrupper har varit en viktig del av processen.

I juni 2020 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att skicka förslaget på remiss och samråd.

I förslaget finns inriktningar inom fem föreslagna områden:

 • Boende för alla, i ett hållbart växande Strängnäs, där människor kan mötas, vara aktiva och trivas.
 • Strängnäs attraktivitet för boende ska förädlas utifrån utveckling av nuvarande ortsidentiteter och förstärkas genom fler bostäder i attraktiva lägen.
 • Med användning av Strängnäs läge och naturliga förutsättningar skapar vi goda boendemiljöer, med meningsfull fritid.
 • God samhällsservice, med skolor och förskolor i framkant, ger en bra plats för boende.
 • Effektivare samhällsbyggnadsprocess med bättre samordning, samverkan och dialog för ökad tydlighet.

Utifrån riktlinjerna för bostadsförsörjningen har tre olika insatsområden identifierats:

 • Insatser för fysisk planering och exploatering.
 • Insatser för samverkan, effektiva processer och dialog.
 • Insatser för social hållbarhet.

Lämna dina synpunkter på förslaget

Under samrådsperioden, 5 juli - 5 september, inbjuds invånare, föreningar och organisationer att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen vill veta vilka aspekter som är viktiga för dig eller er intressegrupp, för en god bostadsförsörjning i Strängnäs i framtiden.

Den 5 september är sista svarsdag för att bidra med synpunkter.

Gör så här:

 1. Läs igenom materialet (du hittar alla delar under rubriken Material nedan).
 2. Skicka dina synpunkter till oss, märk ditt brev eller e-post med ”Synpunkter på bostadsförsörjningen”.

  E-post: msn@strangnas.se
  Brev: Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

Vid frågor:

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Daniel Artaeus,
samhällsbyggnadskontorets strategienhet.
E-post: daniel.artaeus@strangnas.se
Telefon: 0152-29384

Material

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023