Följ kommunfullmäktige via webbtv

Måndagen den 24 augusti är det dags för höstens första kommunfullmäktige. Som vanligt kan du följa sammanträdet via vår webbsändning.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Sammanträdet den 24 augusti börjar kl 17.30 och du hittar all information om webbsändningen på sidan webbsändning av kommunfullmäktige.

Ta del av handlingar

Du kan ta del av föredragningslistan och alla sammanträdeshandlingar inför mötet.

Här är några av punkterna på måndagens sammanträde:

  • Resursfördelning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2020, revidering
  • Tillskott för satsningar på välfärd och trygghet
  • Upplåtelse av tomträtt för idrottsändamål i Larslunda idrottspark
  • Attraktionskraft - för ett bra företagsklimat
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2020