• Startsida
  • / Nyheter
  • / Bildningscentrum: sänkta hyror frigör resurser för utbildning

Bildningscentrum: sänkta hyror frigör resurser för utbildning

Elever som går utanför Thomasgymnasiets huvudentré.

Det finns en bred politisk samsyn om att förlänga kommunens hyresavtal på Campusområdet. Både barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen vill att ett Bildningscentrum finns kvar i befintliga lokaler.

Förvaltningen har parallellt arbetat med två alternativ för Bildningscentrum, dels att stanna kvar på nuvarande plats men med omförhandlade hyror, dels byggnation av ett nytt Bildningscentrum i anslutning till Finningerondellen.

Den 25 augusti föreslog barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktige att besluta om fortsatt verksamhet i nuvarande lokaler. Den 26 augusti fattade kommunstyrelsen samma beslut. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna ställde sig bakom majoritetens förslag till beslut. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan den 28 september.

– Det är glädjande att vi har en bred politisk samsyn i en så här viktig framtidsfråga för vår kommun. Beslutet kunde vi fatta efter att grundligt ha utrett de båda alternativen och längs vägen hållit våra förtroendevalda informerade om vad de innebär, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Monica Lindell Rylén (S).

Offentliga Hus, som äger fastigheterna på Campusområdet, har efter förhandlingar med Strängnäs kommun, lämnat en offert som ger kommunen markant sänkta hyror och möjlighet att säga upp ett antal av de lokaler som hyrs i dag.

– Förhandlingarna med Offentliga Hus har förts i en positiv anda och vi bedömer att de har varit framgångsrika för båda parter. Vi har ett gemensamt intresse att fortsätta utveckla området, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

– Det här gör att vi redan i november kan börja frigöra resurser från lokalkostnader till undervisning. Det har hela tiden varit huvudsyftet med det här arbetet. Det möjliggör också en ökad samlokalisering av våra olika verksamheter.

Våra ambitioner är höga: Vi ska skapa ett vasst och attraktivt Bildningscentrum i Eldsundsområdet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Ehrnfelt (M).

– Det känns skönt att lokalfrågan nu är löst så att vi kan fokusera på att utveckla den pedagogiska verksamheten och skolresultaten. Jag skulle vilja tacka förvaltningen för det fina jobb som gjorts under tidspress, säger oppositionsråd Mia Nerby (C).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020