De har fått bidrag för sina idéer

I juni lanserade kommunen ett fondpaket där privatpersoner, företag och föreningar kan söka bidrag för bland annat sina goda idéer eller aktiviteter för gemensamma upplevelser. Under sommaren har ett flertal ansökningar godkänts, men än finns det pengar kvar att söka.

Näringslivsfonden och trygghetsfonden föddes ur en vilja att underlätta för föreningar och företagare under en tuff vår och sommar där coronapandemin påverkat mångas verksamheter.

– Nu väntar en höst där vi måste fortsätta att följa restriktioner om att hålla avstånd och undvika att sprida smitta. Med dessa fonder vill vi uppmuntra de som har bra idéer och en vilja att tänka om eller tänka nytt under en tuffare period. Vi vet att de bästa idéerna finns där ute hos företagare, föreningar och privatpersoner, säger Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun.

Näringslivsfonden

Vem som helst kan vända sig till näringslivsfonden. Det enda kravet är att du är över 18 år och har en nyskapande idé som är till nytta för det lokala näringslivet.

Hittills har bland annat LoopHat AB fått bidrag för sin webbplats checkinout.io. En webbplats där företag kan visa sin besökskapacitet för att du som besökare ska kunna välja att besöka lokalen, butiken eller företaget baserat på när det är mycket eller lite besökare.

Andra idéer som fått bidrag ur näringslivsfonden är Åkers hembygdsförening som satt upp en utställning om Riddarholmskyrkans torn i Åker. Även SMOL har fått bidrag för att genomföra en version av HittaUt i de centrala delarna av Strängnäs. HittaUt är en populär form av fysisk aktivitet där du med hjälp av karta letar checkpoints i din omgivning.

Trygghetsfonden

Alla som tillhör en förening kan genom sin förening söka bidrag ur trygghetsfonden för aktiviteter som bidrar till gemensamma upplevelser och trygga möten mellan invånare. En trygghetsskapande aktivitet behöver inte vara nattvandring eller annan organiserad vuxennärvaro på stan utan det kan lika gärna vara roliga aktiviteter som samlar en grupp människor med gemensamt intresse.

Exempel på ansökningar som blivit godkända under sommaren är Strängnäs styrketräningsklubb som fått bidrag för att kunna anordna gratis styrketräningskvällar med instruktörer för ungdomar. Mariefreds hundklubb som arrangerat aktivitetskvällar för ungdomar och trygghetspromenader med hund och Nattjouren i Mariefred som arrangerat aktiviteter utomhus på kvällstid för ungdomar.

Mer information

Har du frågor eller vill bolla en idé? Kontakta kommunens kontaktcenter kontaktcenter på telefon (0152-291 00) eller e-post kontaktcenter@strangnas.se.

Läs mer om näringslivsfonden. (länk)

Läs mer om trygghetsfonden här. (länk)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2020