Det här händer i kommunens skogar under hösten

Man som tittar på en karta där skogsarbete ska ske

Under hösten pågår skogsarbete i flera av kommunens skogar. Det är en fortsättning på det arbete som gjordes tidigare i år, för att hantera angrepp från skadeinsekten granbarkborren.

Strängnäs kommun har egen skogsmark i bland annat Stadsskogen, Löt, Härad och Mariefred.

Träd som är angripna av granbarkborren kommer att sågas ner för att begränsa barkborrens framfart. Beroende på hur hårt angripet trädet är, kan det användas till antingen timmer eller ved av olika slag.

Granbarkborren angriper träden genom att lägga ägg under innerbarken som sedan larverna äter av så att träden till slut dör. Det är inte hela skogen, utan granar i vissa områden som är drabbade.

Okej att vistas i skog och mark
Skogsarbetet innebär inte några avspärrningar av stora områden. De platser som berörs är tydligt utmarkerade när trädfällning pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med sin mark


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2020