Ny ansökningstid för ekonomiskt bistånd

Ansökningstiden för ekonomiskt bistånd har ändrats. Biståndet ska nu sökas mellan den första och sista i månaden, till exempel mellan 1 och 30 januari.

Tidigare var ansökningsperioden öppen från den 10:e varje månad till och med den 11:e nästkommande månad. Den nya ansökningstiden innebär att kommunens hantering av ansökningarna förenklas.

Ansökan om ekonomiskt bistånd görs varje månad. Observera att du endast kan söka ekonomiskt bistånd en gång per ansökningsmånad.

Ekonomiskt bistånd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2020