• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun klättrar i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2020

Strängnäs kommun klättrar i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2020

För tredje året i rad förbättrar Strängnäs kommun sitt resultat i Svenskt Näringslivs kommunranking. Vi landar på plats 44 i år, ett betyg som visar att företagen är allt nöjdare med företagsklimatet i kommunen.

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning med sina medlemsföretag för att få en bild av hur de upplever företagsklimatet i landets kommuner. Svaren på undersökningen utgör sedan grunden för ett betyg, mellan 0-6 samt ett underlag för en kommunranking av företagsklimatet för hela landet.

Redan i våras presenterades betygen från undersökningen. Då stod det klart att Strängnäs fått sitt högsta snittbetyg någonsin: 3,61 jämfört med 3,52 året innan.

- Vilken resa vi i Strängnäs kommun har gjort de senaste åren i Svenskt Näringslivs ranking. Jag vill framföra ett stort tack till alla som har varit med och bidragit! Jag är mycket stolt över vårt resultat med plats 44 men inte helt nöjd. Vi har mer att ge, säger Magnus Stuart, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (M).


Årets placering

Årets resultat presenterades av Svenskt Näringslivs regionchef i Södermanlands län, Sofia Sjöström, i samband med kommunens och Företagarna Strängnäs - Mariefred digitala företagsfrukost den 23 september. Strängnäs kommun hamnar på en andra plats i företagsrankingen i Södermanlands län.

Kommunen plockar rankingplaceringar på de flesta av de olika enkätområden som rankas. Politikers och tjänstepersoners attityder samt kommunens service och bemötande är de områden som gör det största kliven uppåt.


Vad beror den positiva placeringen på?

Vi fokuserar på att arbeta långsiktigt. Dels externt med företagsbesök och etablering av relationer med företagarna, men även internt med fokus på effektiv myndighetsutövning och god dialog. Utvecklandet av kommunens kontaktcenter, som är en väg in till kommunen, är också en bidragande faktor.


Attraktionskraft - för ett bra företagsklimat

För att få en tydlig färdriktning i det fortsatta arbetet har en näringslivsstrategi tagits fram, Attraktionskraft - för ett bra företagsklimat. Målet med arbetet är att utveckla mötet mellan näringslivet och kommunen, effektivisera myndighetsutövningen och samordna aktörer inom besöksnäringen. Strategin är uppdelat i fyra fokusområden där varje område har ett tydligt syfte och mål. Kopplat till målen finns aktiviteter som utvecklas och tas fram över tid.


Svenskt Näringslivs ranking 2020

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2020 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.
Ta del av hur Strängnäs har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.

Svenskt Näringslivs ranking i sin helhet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2020