Eldningsveckor i Strängnäs kommun

Easter fire of garden waste in a spring garden in Sweden.

Under vecka 40, 41 och 42 är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanerat område.

Eldningsveckorna i Strängnäs kommun inträffar vecka 16 till 18 på våren och vecka 40 till 42 på hösten. Under eldningsveckorna är det tillåtet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan.

Att tänka på när du eldar

Tänk på att vara försiktigt när du eldar. Att elda annat än trädgårdsavfall är förbjudet i kommunen. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov. Här får du tips på hur du eldar säkert.

Ur miljö- och säkerhetssynpunkt är det bra att i första hand kompostera trädgårdsavfallet. Trädgårdsavfallet kan också lämnas på återvinningsstationerna i kommunen.

Vid stor brandrisk kan det vara förbjudet att elda i skog och mark, även under eldningsveckorna. Detta beslut tas av kommunen eller länsstyrelsen. Vi informerar alltid på strangnas.se och i sociala medier när eldningsförbud råder och när det upphävs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020