På Barnens mötesplats är det barnen som är experter

Barnens mötesplats är ett forum där elever från kommunens skolor årligen får en chans att möta lokala politiker för att diskutera aktuella ämnen som rör barn och unga. Temat för årets träff var psykisk ohälsa och vad kommunen kan göra för att få barn att må bättre.

Barnens mötesplats ägde rum den 28 september och inleddes som vanligt under kastanjeträdet utanför Multeum.
- På mötet är det barnen som är experter och svarar på politikernas frågor. Mötesplatsen är en chans för kommunalråden att ställa frågor om saker som planeras eller diskuteras för att få synpunkter från de yngre invånarna, säger lokala barnombudsmannen Helena Edvinsson.

I år deltog elever från årskurs 2 och 3 på Vasaskolan, Finningeskolan och Karlavagnen som fick träffa kommunalråden Jacob Högfeldt (M) och Monica Lindell Rylén (S). Temat för årets mötesplats var psykisk ohälsa. Under mötet fick barnen berätta om vad de tycker att kommunen ska göra för att få barn att må bra.

- Barnen berättade bland annat om att på deras skolgårdar finns en kompisbänk, en kompisring eller ett kompishjärta, där den som inte har någon kompis kan ställa sig. Kanske en idé som går att vidareutveckla på flera platser kommunen?, säger Helena Edvinsson.

Barnens frågelåda

Efter mötesplatsen tar kommunalråden och kommunens tjänstepersoner barnens idéer och förslag vidare. Det har genom åren resulterat i en rad olika aktiviteter och projekt. Ett sådant exempel är en bussturné där barn fick peka ut roliga och spännande platser för barn att leka på. Det resulterade sedan i Barnkartan på kommunens webbplats.

Förra året väcktes idén om att barn ska kunna skicka in sina frågor till kommunens politiker och få svar på sina funderingar. Detta har resulterat i Barnens frågelåda som nu finns publicerad på kommunens webbplats. Här kan barnen själva skicka in sina frågor och sedan få svar. Läs mer om frågeformuläret på sidan Barnens frågelåda.

Om Barnens mötesplats

Barnens mötesplats initierades av den ideella föreningen Globträdet, som 2001 fick uppdraget av FN i Nairobi att etablera och ansvara för en mötesplats mellan barn och beslutsfattare på FN-området. Mötesplatsen blev under ett stort akaciaträd. Kastanjeträdet utanför Multeum invigdes år 2004 och är Barnens mötesplats i Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020