• Startsida
  • / Nyheter
  • / Elevers läsförmåga utvecklas med hjälp av ett digitalt test

Elevers läsförmåga utvecklas med hjälp av ett digitalt test

Flicka som läser.

Under hösten börjar skolorna jobba med Lexplore, ett digitalt test som kartlägger elevernas läsförmåga. Målet är att bättre kunna anpassa undervisningen till varje enskild elev.

Att kunna läsa är en viktig förutsättning för goda skolresultat. Alla barn har rätt att få stöd och hjälp för att lära sig att läsa. Genom ett digitalt test, Lexplore, undersöks barnets läsförmåga. Resultatet hjälper skolan att ge alla elever undervisning på rätt nivå för att väcka och bibehålla läsglädjen.

Testet görs med hjälp av en eye tracker som läser av elevens ögonrörelser under läsningen. Den digitala screeningen genomförs via verktyget Lexplore. Screeningen innebär att eleven, på en dataskärm, läser och svarar på ett par frågor kopplade till texten.

Tekniken bygger på ett forskningsprojekt i läsutveckling som påbörjades på 80-talet och som har vidareutvecklats vid Karolinska Institutet.

Åk 2-6 kommer att screenas under höstterminen. Under vårterminen screenas även åk 1.

Lästräningen kommer att ske i klassrummet och ibland kan barnen få med sig material hem att träna med.

Läs mer på lexplore.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2020