• Startsida
 • / Nyheter
 • / Strängnäs kommun och polisen fortsätter med riktade insatser för unga

Strängnäs kommun och polisen fortsätter med riktade insatser för unga

I höst fortsätter arbetet för ökad trygghet i Strängnäs kommun. Under sommaren gjordes flera riktade insatser för kommunens ungdomar och det finns tecken på att mycket av det som gjordes i sommar har haft effekt. 

I oktober startade en ny satsning på aktiviteter för att skapa trygghet bland kommunens unga invånare. Fritidsgårdarna, Team Ungdom och fältare från socialkontoret ska fortsätta samarbeta under hösten.

Flera olika funktioner med samma mål

Att vara trygga vuxna för alla ungdomar samt att arbeta relationsskapande är fundamentet för fältarna, fritidsgårdarna och Team Ungdom. De jobbar mot samma mål men med olika uppdrag.

 • Fritidsgårdarna arbetar främjande, det vill säga med att stärka ungdomarnas egna resurser, från det att de går i årskurs 6 till dagen de fyller 18. Fritidsgårdens aktiviteter kan ungdomarna ta del av på plats i den öppna verksamheten, men också i form av planerade gruppaktiviteter.
 • Fältarna från socialkontoret och fritidsfältarna i Team Ungdom, som är en del av fritidsgårdarna, jobbar uppsökande. Det betyder att de möter de unga där de är. Deras målgrupp har ingen beslutad åldersgräns.

Fritidsgårdarnas öppna verksamhet fyller en viktig funktion för många ungdomar medan den uppsökande når de som av olika anledningar inte söker sig till fritidsgårdarna. Detta gör att vi kan nå fler ungdomar runt om i kommunen och arbeta trygghetsfrämjande ur fler perspektiv.

Fältarna från socialkontoret rör sig ute i hela kommunen under resten av året. Tiderna som gäller är:

 • måndag till torsdag klockan 17-22
 • fredag och lördag klockan 17-24

Ordningsvakter som komplement

För att öka tryggheten har kommunen anlitat extra ordningsvakter. De ska skapa relationer med de unga men också övervaka och synas i sammanhang där många personer rör sig. Ordningsvakterna rapporterar till säkerhetsenheten i Strängnäs kommun.

Sommaren blev startskottet för nya arbetssätt

Inför sommaren 2020 fick Strängnäs kommun och polisen Strängnäs signaler om en ökad oro bland kommunens unga invånare. Vi berättade om detta i en nyhet i juli. Signalerna handlade både om oro för ökad brottslighet och spänningar kring och mellan unga på olika platser i kommunen, men också om en oro att röra sig ute, vänta på bussen eller vara på platser där det vanligtvis inte finns vuxna ledare. Det ledde till att arbetssättet med samverkan mellan verksamheter prövades under sommaren 2020 och nu får en fortsättning under hösten.

Så här uttryckte sig kommunpolis Peter Sigurd inför sommarens insatser, något vi ser gäller också idag.

Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av Strängnäs unga är skötsamma och fina. Vi får inte heller glömma att den klick av unga som ställer till problem idag är relativt liten.

Samlad lägesbild genom gränsöverskridande möten

Strängnäs kommun har under året tagit ett samlat och delvis nytt grepp om frågan om ökad trygghet i kommunen. Sedan i våras träffas alla berörda verksamheter och polisen regelbundet. På träffarna skapas en gemensam lägesbild av vad som hänt, vad som är på gång och hur vi kan hjälpas åt för att tillsammans öka tryggheten i kommunen.

Grunden i detta finns redan i samverkansavtalet och medborgarlöftet mellan Strängnäs kommun och Polismyndigheten.

Hur kan jag hjälpa till?

Förutom de satsningar som görs av kommunen i samverkan med polisen så finns också möjligheter för dig att göra en insats.

 • Föräldrar som trygghetsvandrar
  Under sommaren organiserade sig föräldrar och vandrade ute under helgkvällar i kommunen som ett stöd och extra par ögon ute där unga är. Nattvandring Strängnäs finns på Facebook om du är intresserad av deras arbete.
 • Trygghetsfond
  Från Strängnäs kommuns nystartade trygghetsfond kan aktiva föreningar i Strängnäs kommun söka bidrag för trygghetsskapande aktiviteter. Läs mer på sidan Trygghetsfonden.

Tips på aktiviteter för ungdomar

Många ungdomar i kommunen har en aktiv fritid genom att de är med i olika fritids- eller kulturföreningar, men det finns också andra alternativ.

 • Fritidsgårdarna välkomnar ungdomar under ordinarie öppettider
 • Team Ungdom är inte bara trygga vuxna på stan, de arrangerar också olika aktiviteter för unga i kommunen. De kan också vara med och stötta andras evenemang eller aktiviteter som till exempel Fredagsfotboll i Thomas Arena som arrangeras av IK Viljan. Håll koll på aktuell information på deras facebook- och instagramkonton.
  Lördagsfotboll i Åkers styckebruk arrangeras av Åkers IF.
 • Höst- och läslovsaktiviteter. På lovet finns många aktiviteter för både stora och små. Hela listan med aktiviteter hittar du här: strangnas.se/evenemang
  Använd sökorden ”höstlov” eller "läslov" så får du upp hela listan.

Tipsa gärna ungdomar i din närhet om olika aktiviteter som finns att vara med på.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020