Säsong för radonmätning

Villaområde.

Under vinterhalvåret är det säsong för radonmätning. Radon är en gas som finns naturligt i luften, men som kan vara skadlig för människori höga mängder. Det är viktigt att hålla koll på radonhalten i din bostad.

Radongas kan tränga in i hus genom sprickor i grunden eller genom andra otätheter, lösa sig i grundvattnet eller frigöra sig från byggnadsmaterialet. Gasen varken luktar eller smakar något, det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Därför bör du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny mätning görs om:

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes.
  • Det har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten.

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig och mättiden ska pågå minst två månader.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att mäta radon.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2020