Skärpta allmänna råd i Sörmlands län

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med smittskyddsläkaren i region Sörmland och länsstyrelsen fattat beslut om skärpta allmänna råd i Södermanlands län för att minska smittspridningen av covid-19.

Beslutet gäller till och med den 26 november 2020, men kan förlängas. Strängnäs kommun uppmanar alla invånare, företag och besökare att följa de nya råden.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Södermanland har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Fler patienter med covid-19 vårdas i slutenvården inklusive intensivvården. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna, länsstyrelser och regionstyrelser i de båda länen, fattat beslut om att skärpta lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa utbrotten.

Detta gäller

Från och med den 5 november uppmanas alla som vistas i Södermanlands län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
    Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Södermanland:

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Publikgräns på max 50 personer återinförs

Länsstyrelsen i Södermanlands har beslutat att publikgränsen på max 50 personer återinförs i Södermanlands län från den 5 november till den 26 november, men kan komma att förlängas. Restauranger som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är undantagna från beslutet.

Påverkan på kommunal verksamhet

Med anledning av de skärpta råden påverkas kommunens verksamheter på olika sätt. Ta del av sammanställningen i nyheten Så påverkas kommunens verksamheter av de skärpta råden

Vanliga frågor och svar om de nya råden

Regionen har sammanställt en lista med frågor och svar om de nya råden. Läs mer på Region Sörmlands webbplats.

Mer information

Mer information om de skärpta allmänna råden finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mer information de lokala råden finns på Region Sörmlands webbplats.

Mer information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns på Länsstyrelsen i Södermlands webbplats.

På kommunens webbplats strangnas.se/corona hittar du information om hur kommunen arbetar under pandemin.

Stricter guidelines in Södermanland County

In order to counteract local outbreaks, the Public Health Agency of Sweden may introduce stricter general guidelines in a region. From 5 November until 26 November everyone in Södermanland County are urged to follow stricter guidelines.

Read more in:

More information

You can find general information about covid-19 in English and other languages on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2020