Munskydd införs inom äldreomsorgen

Som en förebyggande åtgärd har kommunen beslutat att munskydd ska bäras i all vårdnära kontakt med riskgrupper inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorg och hemtjänsten. Samtidigt avråder kommunen från besök på våra boenden.

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 rekommenderar nu smittskyddsläkaren i Region Sörmland att all vårdpersonal i kommunal verksamhet ska bära munskydd. Beslutet fattades fredagen den 6 november och samma dag började medarbetare inom kommunens äldreomsorg, funktionshinderomsorg och hemtjänst att bära munskydd. De nya rutinerna är en förebyggande åtgärd för att förhindra smittspridning.

Avrådan från besök på kommunens boende

Sedan i torsdags, i samband med de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten, avråder kommunen närstående från att besöka anhöriga på kommunens olika boenden. Beslutet är ytterligare en åtgärd för att förhindra smittspridning av covid-19.

- Vi ser en ökad risk att covid-19 sprids till våra vård- och omsorgsboenden och behöver arbeta förebyggande för att skydda äldre och riskgrupper, säger Karin Krönenstedt, socialchef.

Bekräftad smitta i kommunens verksamheter

Under våren var smittspridningen inom kommunens vård och omsorg förhållandevis låg jämfört med flera andra kommuner. Men för första gången sedan i våras har nu tre fall av covid-19 bekräftats inom socialkontorets verksamheter. Det handlar om två fall inom särskilt boende och ett fall inom hemtjänsten.

- Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras brukaren av läkare. Efter samtycke från brukaren informeras även brukarens anhöriga. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga, berättar Eva Alama, verksamhetschef inom äldreomsorgen.

Vid bekräftad och misstänkt smitta följer vårdpersonalen tydliga rutiner och använder den skyddsutrustning som rekommenderas, det vill säga handskar, plastförkläden, munskydd och visir.

Sedan i våras har socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Varje vecka redovisas antal bekräftade fall av covid-19 inom socialkontorets verksamheter på kommunens webbplats. Läs mer på strangnas.se/corona

Mer information

Läs mer på sidan För dig som anhörig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2020